Số 203 - Phùng Chí Kiên - Hà Huy Tập - Tp.Vinh

Bảng giá

Nha khoa Tâm Đức – Trung tâm hàng đầu về răng sứ thẩm mỹ, Implant và Nắn chỉnh răng

Bảng giá dịch vụ nha khoa Tâm Đức

TT TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ (VNĐ)
  Khám tư vấn răng miệng và bệnh lý hàm mặt Miễn phí
  CHỮA RĂNG – NỘI NHA – NHA CHU 
1 Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm 100.000
2 Điều trị viêm lợi 300.000
3 Điều trị viên quanh răng 500.000
4 Trám sâu răng ( sâu ngà ) 80.000 – 200.000
5 Trám mòn cổ răng 100.000 – 150.000
6 Trám thẩm mỹ 200.000 – 300.000
7 Trám theo dõi 200.000 – 300.000
8 Đính đá/kim cương lên mặt răng 500.000 – 2.000.000
9 Tẩy trắng răng 1.200.000 – 2.000.000
10 Điều trị tủy răng sữa 150.000 – 200.000
11 Điều trị tủy răng cửa, răng nanh ( R1, R2, R3 ) 300.000 – 700.000
12 Điều trị tủy răng hàm nhỏ ( R4, R5 ) 500.000 – 800.000
13 Điều trị tủy răng hàm lớn (R6, R7 ) 600.000 – 1.500.000
14 Phục hồi thân răng bằng chốt chân răng 300.000 – 600.000
  KHỚP CẮN 
1 Nắn trật khớp thái dương hàm 200.000
2 Mài chỉnh khớp cắn 100 .000
3 Máng chống nghiến răng 2.000.000
  PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG 
1 Nhổ răng sữa 20.000
2 Trích rạch áp xe, dẫn lưu mủ 100.000
3 Nhổ răng thường 50.000 – 100.000
4 Nhổ răng khó 200.000 – 400.000
5 Nhổ răng khôn mọc lệch ngầm 500.000 – 1.500.000
6 Phẫu thuật cắt lợi trùm 400.000
7 Phẫu thuật cắt phanh môi/mã/lưỡi 500.000
8 Phẫu thuật gọt gai xương, lồi xương 500.000 – 2000.000
9 Phẫu thuật cắt nang chân chân răng 1.000.000 – 3.000.000
RĂNG GIẢ THÁO LẮP 
1 Răng giả tháo lắp bằng nhựa cứng 500.000/ Hàm,răng tính riêng
2 Răng giả tháo lắp bằng nhựa dẻo 1.000.000/ Hàm,răng,tính riêng
3 Răng giả tháo lắp bằng hàm khung hợp kim 2.000.000 – 4.000.000, răng tính riêng
  RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH 
1 Inlay – Onlay kim loại 500.000
2 Inlay – Onlay sứ 2.000.000
3 Cùi chốt Titan 600 .000
4 Chụp sứ kim loại toàn phần 500.000
5 Chụp hợp kim Titan 1.000.000
6 Chụp sứ - hợp kim thường 700.000 – 1.000.000
7 Chụp sứ - hợp kim Titan 1.500.000 – 2.000.000
8 Chụp sứ không kim loại Kantana ( Nhật ) 3.000.000
9 Chụp sứ không kim loại Cercon ( Mỹ ) 4.500.000
10 Chụp sứ không kim loại Cercon HT ( Mỹ ) 5.500.000
11 Chụp sứ không kim loại Ceramill (Đức ) 6.000.000
12 Chụp sứ không kim loại Nacera (Đức ) 8.000.000
  NẮN CHỈNH RĂNG 
1 Hàm giữ khoảng tháo lắp 1.000.000
2 Hàm giữ khoảng cố định 2.000.000
3 Hàm nắn chỉnh tháo lắp 3.000.000
4 Hàm nắn chỉnh nhựa dẻo 4.000.000 - 7.000.000
5 Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài inox 20.000.000  - 25.000.000
6 Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài sứ 25.000.000 - 30.000.000
7 Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài Pha lê trong suốt 35..000.000 - 40.000.000
8 Hàm duy trì 1.000.000


 Bảng giá thay đổi tùy từng thời điểm - mọi chi tiết xin liên hệ: 0947.819.888Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm 100.000
Điều trị viêm lợi 300.000
Điều trị viên quanh răng 500.000
Trám sâu răng ( sâu ngà ) 80.000 – 200.000
Trám mòn cổ răng 100.000 – 150.000
Trám thẩm mỹ 200.000 – 300.000
Trám theo dõi 200.000 – 300.000
Đính đá/kim cương lên mặt răng 500.000 – 2.000.000
Tẩy trắng răng 1.200.000 – 2.000.000
Điều trị tủy răng sữa 150.000 – 200.000
Điều trị tủy răng cửa, răng nanh ( R1, R2, R3 ) 300.000 – 700.000
Điều trị tủy răng hàm nhỏ ( R4, R5 ) 500.000 – 800.000
Điều trị tủy răng hàm lớn (R6, R7 ) 600.000 – 1.500.000
Phục hồi thân răng bằng chốt chân răng 300.000 – 600.000
Nắn trật khớp thái dương hàm 200.000
Mài chỉnh khớp cắn 100.00
Máng chống nghiến răng 2.000.000
Nhổ răng sữa 20.000
Trích rạch áp xe, dẫn lưu mủ 100.000
Nhổ răng thường 50.000 – 100.000
Nhổ răng khó 200.000 – 400.000
Nhổ răng khôn mọc lệch ngầm 500.000 – 1.500.000
Phẫu thuật cắt lợi trùm 400.000
Phẫu thuật cắt phanh môi/mã/lưỡi 500.000
Phẫu thuật gọt gai xương, lồi xương 500.000 – 2000.000
Phẫu thuật cắt nang chân chân răng 1.000.000 – 3.000.000
Răng giả tháo lắp bằng nhựa cứng 500.000/ Hàm,răng tính riêng
Răng giả tháo lắp bằng nhựa dẻo 1.000.000/ Hàm,răng,tính riêng
Răng giả tháo lắp bằng hàm khung hợp kim 2.000.000 – 4.000.000, răng tính riêng
Inlay – Onlay kim loại 20.000
Inlay – Onlay sứ 2.000.000
Cùi chốt Titan 600.000
Chụp sứ kim loại toàn phần 500.000
Chụp hợp kim Titan 1.000.000
Chụp sứ - hợp kim thường 700.000 – 1.000.000
Chụp sứ - hợp kim Titan 1.500.000 – 2.000.000
Chụp sứ không kim loại Kantana ( Nhật ) 3.000.000
Chụp sứ không kim loại Cercon ( Mỹ ) 4.500.000
Chụp sứ không kim loại Cercon HT ( Mỹ ) 5.500.000
Chụp sứ không kim loại Ceramill (Đức ) 6.000.000
Chụp sứ không kim loại Nacera (Đức ) 8.000.000
Hàm giữ khoảng tháo lắp 1.000.000
Hàm giữ khoảng cố định 2.000.000
Hàm nắn chỉnh tháo lắp 3.000.000
Hàm nắn chỉnh nhựa dẻo 4.000.000 - 7.000.000
Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài inox 20.000.000 - 25.000.000
Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài sứ 25.000.000 - 30.000.000
Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài Pha lê trong suốt 35..000.000 - 40.000.000
Hàm duy trì 1.000.000

ĐẶT LỊCH HẸN

!
!
!
!
Bỏ qua
0947 819 888
Số 203 - Phùng Chí Kiên - Hà Huy Tập - Tp.Vinh
Giờ làm việc
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 6
Chủ nhật
7:00 am - 7:15 pm
7:00 am - 7:15 pm
7:00 am - 7:15 pm
7:00 am - 7:15 pm
7:00 am - 7:15 pm
7:00 am - 7:15 pm
7:00 am - 7:15 pm

CÂU HỎI

!
!
!
!
Cancel
Please select a doctor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.