Rang hamg mat thanh pho vinh

Rang hamg mat thanh pho vinh

Bảng giá dịch vụ nha khoa Tâm Đức

TT TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ (VND)
  Khám tư vấn răng miệng và bệnh lý hàm mặt Miễn phí
  CHỮA RĂNG – NỘI NHA – NHA CHU  
1 Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm 100.000
2 Điều trị viên lợi 300.000
3 Điều trị viên quanh răng 500.000
4 Trám sâu răng ( sâu ngà ) 80.000 – 200.000
5 Trám mòn cổ răng 100.000 – 150.000
6 Trám thẩm mỹ 200.000 – 300.000
7 Trám theo dõi 200.000 – 300.000
8 Đính đá/kim cương lên mặt răng 500.000 – 2.000.000
9 Tẩy trắng răng 1.200.000 – 2.000.000
10 Điều trị tủy răng sữa 150.000 – 200.000
11 Điều trị tủy răng cửa, răng nanh ( R1, R2, R3 ) 300.000 – 700.000
12 Điều trị tủy răng hàm nhỏ ( R4, R5 ) 500.000 – 800.000
13 Điều trị tủy răng hàm lớn (R6, R7 ) 600.000 – 1.500.000
14 Phục hồi thân răng bằng chốt chân răng 300.000 – 600.000
  KHỚP CẮN  
1 Nắn trật khớp thái dương hàm 200.000
2 Mài chỉnh khớp cắn 100.000
3 Máng chống nghiến răng 2.000.000
  PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG  
1 Nhổ răng sữa 20.000
2 Trích rạch áp xe, dẫn lưu mủ 100.000
3 Nhổ răng thường 50.000 – 100.000
4 Nhổ răng khó 200.000 – 400.000
5 Nhổ răng khôn mọc lệch ngầm 500.000 – 1.500.000
6 Phẫu thuật cắt lợi trùm 400.000
7 Phẫu thuật cắt phanh môi/mã/lưỡi 500.000
8 Phẫu thuật gọt gai xương, lồi xương 500.000 – 2000.000
9 Phẫu thuật cắt nang chân chân răng 1.000.000 – 3.000.000
10                                           RĂNG GIẢ THÁO LẮP  
11 Răng giả tháo lắp bằng nhựa cứng 500.000/Hàm,răng tính riêng
12 Răng giả tháo lắp bằng nhựa dẻo 1.000.000/Hàm,răng,tính riêng
13 Răng giả tháo lắp bằng hàm khung hợp kim 2.000.000 – 4.000.000, răng tính riêng
                                            RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH  
1 Inlay – Onlay kim loại 500.000
2 Inlay – Onlay sứ 2.000.000
3 Cùi chốt Titan 600.000
4 Chụp sứ kim loại toàn phần 500.000
5 Chụp hợp kim Titan 1.000.000
6 Chụp sứ - hợp kim thường 700.000 – 1.000.000
7 Chụp sứ - hợp kim Titan 1.500.000 – 2.000.000
8 Chụp sứ không kim loại Kantana ( Nhật ) 3.000.000
9 Chụp sứ không kim loại Venus ( Đức ) 3.500.000
10 Chụp sứ không kim loại Cercon ( Mỹ ) 4.500.000
11 Chụp sứ không kim loại Cercon HT ( Mỹ ) 6.000.000
  NẮN CHỈNH RĂNG  
1 Hàm giữ khoảng tháo lắp 1.000.000
2 Hàm giữ khoảng cố định 2.000.000
3 Hàm nắn chỉnh tháo lắp 3.000.000
4 Hàm nắn chỉnh cố định 4.000.000
5 Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài inox 15.000.000
6 Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài sứ 20.000.000
7 Hàm duy trì 1.000.000